Obchodné podmienkY

Tovar je určený pre podnikateľské subjekty a aj pre súkromné osoby.

Tovar predávaný vo forme zmiešaných paliet obsahuje stupeň kvality:

A - Nové

B- Ako nové (poškodená pečať, obal)

C - Netestované vratky od zákazníkov ( Nové, Použité, Poškodené)

Tento tovar je predávaný výlučne v paletovej forme. Na tento tovar sa nevzťahuje žiadna záruka ani reklamácia čo je zohľadnené v cene tohto tovaru.

Tovar s označením " BRAND NEW" je tovar pochádzajúci z nadnormatívnej výroby, z konkurzných konaní. Tovar je v originálnom kompletnom balení so zárukou,bližšie špecifikovanou pri danom produkte.

Platba je možná v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom. Pri platbe prevodom je odber tovaru možný až po pripísaní dohodnutej čiastky na účet predávajúceho.

Dopravu si zabezpečuje kupujúci, ak nebolo inak dohodnuté s predávajúcim. (Po vzájomnej dohode vieme sprostredkovať dopravu cez kuriérske spoločnosti). Dopravu cez kuriérsku spoločnosť hradí kupujúci a to v sume podľa platného cenníka kuriérskej spoločnosti.

Zákazník je vždy dostatočne oboznámený so stavom tovaru, ktorý kupuje.